What would you like to search for?

Our News

Poplavne šume Tise nestaju radi dobiti drvne industrije

„Najskuplja stolica na svijetu“ naziv je naše nove kampanje kojom se javnosti u Srbiji ukazuje na problem uništavanja prirodnih poplavnih šuma u priobaljima rijeka zemlje i regije.

Beograd - U središtu nove kampanje svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF, je uništavanje vojvođanskih aluvijalnih šuma u slivu rijeke Tise za potrebe drvne industrije, prisutno na tom području već desetljećima. Umjesto prirodnih poplavnih šuma, pretežno vrbe, crne i bijele topole, na područjima uz rijeke sade se plantaže hibridnih topola, koje drvnoj industriji donose više građe u kraćem periodu. Već se desetljećima radi dobiti žrtvuju prirodni ekosustavi, uništavaju staništa brojnih biljnih i životinjskih vrsta i slabi prirodna obrana obala od poplava. 

„Hibridne topole samo brojem stabala mogu zamijeniti prirodne topole i vrbe, ali njihov ekološki potencijal je značajno manji. One ne pružaju odgovarajuće uvjete za opstanak brojnih vrsta, kao što su crna roda, smuđ ili orao štekavac, a po ukupnoj bioraznolikosti znatno zaostaju za prirodnim poplavnim šumama. Također, poplavna područja pružaju niz usluga ekosustavima koje direktno doprinose i boljem životu ljudi. Tu mislimo na bogate prirodne resurse, ali i ublažavanje poplava i klimatskih promjena, postojanje potencijala za rekreaciju i razvoj turizma. Uništavanje prirodnih staništa u ritovima i priobaljima naših rijeka greška je koju ćemo svi skupo platiti“, kaže Goran Sekulić iz WWF Adrije.
 
Središnji element kampanje je kitnjasta drvena stolica s naglašenim apstraktnim prikazima dijelova tijela onih životinja koje su ugrožene zbog krčenja šuma. Kroz sredinu naslona i sjedišta protječe krivudav tok rijeke Tise, a noge i rukohvati pokazuju posječene trupce autohtonih vrsta drveća. Stolica je oglašena na društvenim mrežama kako bi što veći broj ljudi odvela na internetsku stranicu www.najskupljastolicanasvetu.rs, na kojoj se nalaze brojni podaci važni za razumijevanje problema uništavanja prirodnih šuma i bioraznlikosti u riječnim područjima.
 
Kampanja se temelji na podacima iz teksta „Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma“ mlade novinarke Mine Delić, polaznice novinarske škole Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Suradnja sa CINS-om i ova kampanja dio su projekta „Da nam klima štima“, koji WWF u Srbiji provodi uz podršku Vlade Švedske. Podupiranjem CINS-ove škole WWF podržava istraživačko novinarstvo u području zaštite prirode i klimatskih promjena.
 
Poplavne šume su najugroženiji ekosustavi u Europi. Njihov značaj za ublažavanje posljedica globalnog zagrijavanja je velik, ali je još važniji njihov potencijal da zaštite područja oko rijeka od poplave ili zagađenja vode.
 
Certifikacija šuma i primjena međunarodnih standarda za odgovorno upravljanje šumama odmiče se od prakse pretvaranja prirodnih šuma u hibridne plantaže, ali na terenu obnova poplavnih šuma, odnosno vraćanje prirodnih zajednica, ide vrlo sporo. Na taj način nije moguće riješiti postojeći problem, a posljedice se množe i dovode do nepopravljive situacije.

WWF se zalaže za izmjene zakonskog okvira kojima bi se unaprijedila i jasnije definirala zaštita tih staništa te se omogućila njihova učinkovita obnova na području cijele Srbije. Ove izmjene su nužne i da bi Srbija uspjela ispuniti obaveze koje je preuzela međunarodnim ugovorima, a koje s novim globalnim politikama od ove godine postaju sve zahtjevnije.
 
Najskuplja stolica na svijetu

Share This!

Help us spread the message