What would you like to search for?

Our News

lifelineMDD – Prva znanstvena konferencija u sklopu UNESCO 5-državnog rezervata biosfere

Središnja konferencija u sklopu projekta lifelineMDD – Znanost kao baza upravljanja UNESCO-ovim 5-državnim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav – okupila je preko 100 istraživača, dionika iz sektora zaštite prirode i upravljanja vodama te drugih sudionika kako bi raspravili o prvim rezultatima znanstvenih studija provedenih na ovom području

Austrija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i Srbija – lifelineMDD online konferencija koju je organizirao projektni tim krajem studenog, okupila je oko 100 istraživača, znanstvenika, dionika iz sektora zaštite prirode i upravljanja vodama te drugih sudionika iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Cilj je bio prezentirati prve rezultate znanstvenih istraživanja provedenih u okviru projekta na području rezervata biosfere te raspraviti kako dobiveni rezultati mogu doprinijeti njegovim upravljanjem.
 
Prezentirani su prvi terenski rezultati i analiza prikupljenih podataka o populacijama riba i riječnim pticama na području 5-državnoga riječnog koridora. Također, preliminarni rezultati studija o ravnoteži i mobilizaciji sedimenta bili su sažeti, a njihove implikacije objašnjene. Prvi rezultati hidrološke i klimatske studije, fokusirane na riječni sustav Mure, Drave i Dunava, pokazali su da se mogu očekivati promjene širokog raspona diljem rezervata biosfere zbog klimatskih promjena ako se ne poduzmu potrebne akcije.
 
„Uzbuđeni smo što smo mogli prezentirati rezultate projektnih znanstvenih istraživanja i raspravljati o njima te smo sretni što se okupilo toliko sudionika iz različitih. Tijekom rasprave o rezultatima iz tako različitih područja, ali svim povezanim s funkcijom rezervata biosfere kao linije života vlažnih staništa i koridora ekosustava, vidjeli smo da se sudionici pretežno slažu u jednoj ključnoj točci: hitnoj potrebi za zajedničkim djelovanjem usmjerenim prema integriranoj obnovi rijeka“, istaknula je voditeljica projekta Kerstin Böck.
 
Panel-rasprava, koja je okupila stručnjake iz različitih područja, istaknula je mnoštvo dokaza da obnove rijeka mogu biti vrlo uspješne. To osnažuje činjenicu da postoji velik potencijal za obnovu rijeka ako su poduzete ciljane akcije usmjerene prema njihovu poboljšanju.
 
„Znanstvena istraživanja temelj su za razvoj integrirane strategije obnove rijeka i posljedično za buduće projekte obnove, dok će planirane pilot-akcije obnove imati direktan i, nadajmo se, vidljiv učinak na poboljšanje povezanosti i riječne dinamike. Izravan je učinak takvog poboljšanja povezanosti obnova ili stvaranje karakterističnih riječnih i močvarnih staništa na području UNESCO 5-državnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“, zaključila je voditeljica lifelineMDD projekta WWF Adrije Ivana Korn Varga.
 
Izvješće s konferencije i sve prezentacije dostupne su na sljedećem linku: https://www.interreg-danube.eu/news-and-events/programme-news-and-events/7023.
 
Projekt lifelineMDD sufinanciran je sredstvima iz Dunavskog transnacionalnog programa Europske unije (fondovi ERDF i IPA). Projekt je počeo 1. srpnja 2020.  te će trajati do 31. prosinca 2022. godine. Ukupni je proračun projekta 2,987,789.19 eura, raspodijeljenih između 12 partnera na projektu. WWF Austrija vodeći je partner i glavni koordinator projekta. 
 
Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izražena na ovoj stranici isključiva su odgovornost WWF Adrije.
 
UNESCO joint vision

Share This!

Help us spread the message