What would you like to search for?

PRIRODA ZA LJUDE
© Tara National Park

U zaštićenim su područjima jedinstveni, krhki i najvredniji primjeri našeg prirodnog bogatstva. Učinkovitost zaštićenih područja presudna je za našu dobrobit.

Zaštićena područja za prirodu i ljude

Ovaj dio Europe odlikuje biološka raznolikost. Malo je mjesta na svijetu gdje u istom danu možete posjetiti nevjerojatna i fascinantna močvarna područja, špilje i slapove, iako skrivene u različitim zaštićenim područjima i zemljama. Samo je nekoliko regija gdje možete proći četiri države sa samo jednim spremnikom goriva i upoznati različite kulture.

Naša je jedna od njih! Raznolika i bogata vrstama, staništima i kulturnim nasljeđem, prošarana je brojnim zaštićenim područjima koja čine oko osam posto teritorija. Ta su područja “prirodni laboratoriji” u kojima se testiraju modeli mogućih rješenja za usklađivanje razvojnih izazova. Istodobno, ona su temelj očuvanja prirodnih vrijednosti.

Misija nam je očuvanje tih bisera. I mnogo više! S gotovo 90 zaštićenih područja okupljenih u mrežu Parkovi Dinarida i brojnim organizacijama civilnog društva, dijelimo viziju i strast za zaštitu prirode, pomažući poboljšanju upravljanja i boljoj interakciji s ljudima koji žive na tim područjima i u njihovoj okolici.

U zaštićenim je područjima ove regije više od 5000 endemskih biljnih i životinjskih vrsta.

© Ramona Topic / DZZP
PRIRODA U OPASNOSTI

Priroda se često uzima zdravo za gotovo. Stoga nije čudno da ljudi ne prepoznaju pravu svrhu zaštićenih područja, a to je očuvanje bioraznolikosti i pružanje usluga ekosustava prirodi i ljudima.

Nedostatak svijesti o tome često rezultira lošim upravljanjem zaštićenim područjima. Neadekvatan politički okvir i financiranje veliki su problem. Prvo omogućuje neprimjerene aktivnosti poput komercijalnog šumarstva, lova, masovnog turizma i gradnje neodržive infrastrukture. Drugo vodi do malih proračuna za aktivnosti zaštite prirode, nedostatka kvalificiranog osoblja i neadekvatnog nadzora. Iz tog se razloga financiranje često osigurava neodrživim iskorištavanjem prirodnih resursa, koje ponekad sponzoriraju i vlade.

Sve se to odražava ne samo na zaštićena područja kojima se loše upravlja nego i na često zanemarene lokalne zajednice. Što je za nas opet – ključno. Ljudi imaju pravo razumjeti i dijeliti dobrobiti svojeg okruženja, te da ih se pita za mišljenje pri donošenju odluka.
 

Poštivanje i osiguranje temeljnih ljudskih prava nama je ključno, posebno pravo na informacije, uključivanje svih društvenih skupina, transparentnost, nediskriminacija i jednakost.

© Ajdin Kamber
ŠTO RADIMO

Naš rad sa zaštićenim područjima traje više od desetljeća. Pridonosili smo uspostavljanju novih zaštićenih područja i poboljšanju upravljanja postojećima, poput Prekograničnog rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav ili Parka prirode Lastovo. Velikom pobjedom za Dinarski luk 2008. godine, zajedničkom izjavom, u kojoj su se tijela za upravljanje zaštitom prirode iz jugoistočne Europe složila da surađuju na jačanju suradnje u regiji, potaknuli smo vlade da svoje zemlje obvežu na prekogranične i nacionalne aktivnosti za zaštitu prirode.

Ovih se dana bavimo dvama opsežnim pitanjima – učinkovitošću zaštićenih područja i dobrobiti ljudi. Naš bi rad trebao donijeti rezultate u oba slučaja međusobnim jačanjem, ali i suočavanjem s njima. Da bismo to postigli, poboljšavamo relevantne politike i sektorsku suradnju, povećavanjem kapaciteta svih relevantnih aktera, te stvaranjem mogućnosti za održivi razvoj lokalnog stanovništva.

Naš je prioritet podržavanje glasa i institucionalnog razvoja civilnog društva kao ključnih aktera u razgovorima o politikama i odlučivanju. Baš kao i podizanje svijesti o dobrobitima prirode i ulozi zaštićenih područja: govorenju o samoj prirodi ili, jednostavno, važnosti obrazovanja o prirodi u prirodi.

Naš rad sa zaštićenim područjima podržavaju Švedska agencija za međunarodnu razvojnu suradnju (Sida) i zaklada MAVA.
 

ŠTO MOŽEŠ UČINITI

Pred nama je nekoliko nevjerojatno važnih godina želimo li spasiti planet. Radimo na zaštiti prirode, ali to ne možemo sami – tvoja je podrška ključna. Svi moramo biti dio rješenja.

PRIDRUŽI SE