What would you like to search for?

Carnivora Dinarica
© Marko Matesic

Iako suživot ljudi i velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima seže u daleku prošlost, to je baština koju tek treba graditi. Partneri u ovom projektu iskoristit će stručnost i entuzijazam da bi suživot ljudi i velikih zvijeri u području sjevernih Dinarida bio još bolji, kako bi se poboljšao status zaštite tih karizmatičnih vrsta.

U čemu je problem?
Projektu Carnivora Dinarica: Prekogranična suradnja i usluge ekosustava u dugoročnom očuvanju populacija velikih zvijeri u sjevernim Dinaridima cilj je poboljšati status zaštite velikih zvijeri – vuka, medvjeda i risa u područjima mreže Natura 2000 Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji, u Gorskom kotaru i sjevernoj Lici u Hrvatskoj. Ovo je jedinstveno šumsko prekogranično područje u srednjoj Europi u kojem, na istom području, migrira 20 risova, 50 vukova i 600 medvjeda. Očuvanje njihove dugoročne prisutnosti važno je za bioraznolikost i ekosustav ove regije, stoga se projektni partneri fokusiraju na tri glavna zajednička izazova – rješavanje nedostataka u prekograničnom upravljanju velikim zvijerima, smanjenje rizika koji prijete velikim zvijerima, posebno rastući pritisak ljudi, i nerazumijevanje uloge velikih zvijeri u ekosustavu.
Što radimo?
Unapređujemo prekogranično upravljanje velikim zvijerima, smanjujemo prijetnje, educiramo o ulogama i vrijednostima ekosustava i ljudi.
Kako to radimo?
Poboljšanje prekograničnog upravljanja velikim zvijerima putem:
 • uspostavljanja međuinstitucionalne suradnje,
 • usklađivanja mjera zaštite i upravljanja populacijama vukova i risa,
 • zajedničke analize koridora za velike zvijeri i
 • zajedničke procjene usluga ekosustava velikih zvijeri.
 
Poboljšanje odnosa između ljudi i velikih zvijeri primjenom mjera prevencije i opsežne edukacije:
 • obiteljske farme kao primjeri dobre prakse,
 • električne ograde za sprečavanje šteta,
 • pastirski psi,
 • aktivna signalizacija za ceste,
 • spasilački centar za napuštene risove mladunce,
 • kontejneri za smeće sa zaštitom od medvjeda,
 • mjere za protok posjetitelja,
 • uspostavljanje centra za posjetitelje velikih zvijeri u Pivki i
 • edukacija lokalnih dionika i školske djece putem radionica, didaktičkih kutaka u školama itd.
S kime surađujemo?
Glavni je partner projekta Carnivora Dinarica Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani, a iz Slovenije sudjeluju još dva partnera – Slovenski šumarski institut i općina Pivka.

U projektu Carnivora Dinarica sudjeluje pet projektnih partnera iz Hrvatske: Javna ustanova Nacionalni park Risnjak, Sveučilište u Zagrebu, Veterinarski fakultet, WWF Adria, Grad Vrbovsko i Primorsko-goranska županija.

Javna ustanova Priroda, bivša Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, sada integrirana u Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Norveški institut za istraživanje prirode i Zavod Republike Slovenije za sigurnost prirode pridruženi su partneri projekta Carnivora Dinarica.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Kako je sve započelo?
U ovoj regiji dijelimo iste populacije medvjeda, vuka i risa. Duga je i dobra suradnja znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i Slovenije po pitanju velikih zvijeri. Sada je došlo doba  da se svi uključe i poboljšaju status zaštite uz omogućavanje suživota. Projekt Carnivora Dinarica započeo je 1. rujna 2019. godine, a projektno područje obuhvaća tri područja mreže Natura 2000; Javorniki – Snežnik i Notranjski trikotnik u Sloveniji, Gorski kotar i sjevernu Liku u Hrvatskoj.