What would you like to search for?

Uspješan progon zločina protiv prirode u Europi (LIFE SWiPE)
© WWF / Mike Goldwater

Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet Europske unije za period od 2018. do 2021. godine.

U čemu je problem?
Kažnjiva djela protiv okoliša i prirode danas su četvrta najunosnija aktivnost organiziranog kriminala na svijetu, nakon trgovanja ljudima, drogom i oružjem. Ovo područje kriminala je u porastu, a u izvještaju UNEP-a i INTERPOL-a (2014) utvrđeno je da troškovi kažnjivih djela protiv okoliša i prirode iznose do 258 milijardi dolara, uključujući neprocjenjivu štetu našem planetu, značajno smanjenje biološke raznolikosti i potpuno istrebljenje pojedinih biljnih i životinjskih vrsta.

Iako nema sustavnog prikupljanja podataka o kažnjivim djelima protiv divljih vrsta, nedavni izvještaji pokazuju razmjere ovog problema:
● Prema izvještaju krovne svjetske organizacije za proučavanje ptica Birdlife iz 2017. godine, u Europi se godišnje ubije milijun ptica.
● Europol procjenjuje da se iz Europske unije u Kinu godišnje prokrijumčari 100 tona europske jegulje.
● Samo u 2017. godini je putem instrumenta EU-TWIX prijavljeno 5.644 kažnjivih djela koja se tiču ugrožavanja zaštićenih životinjskih vrsta. EU-TWIX predstavlja elektronsku bazu podataka Europske unije za borbu protiv ilegalne trgovine divljim životinjama.

Iz tog razloga, nedavne inicijative Europske unije poput Akcijskog plana EU-a za suzbijanje nezakonite trgovine divljom faunom i florom, Smjernica za uklanjanje nezakonitog ubijanja, zarobljavanja i trgovine pticama te Paneuropskog akcijskog plana za jesetre, prepoznaju hitnu potrebu za boljom provedbom zakona i učinkovitijim suzbijanjem kriminalnih aktivnosti koje se odnose na divlje vrste.
Što radimo?
Projekt „Uspješan progon zločina protiv prirode u Europi” (LIFE SWiPE) ima za cilj obeshrabriti, i u konačnici smanjiti kažnjiva djela protiv divljih vrsta, kroz bolju provedbu propisa EU-a o zaštiti okoliša i veći broj uspješno procesuiranih kažnjivih djela, pomažući na taj način oporavak ugrožene europske biološke raznolikosti i zdravlja ekosustava. Borba protiv ekološkog kriminala postala je prioritet u Europskoj uniji za razdoblje od 2018.-2021. godine, u okviru borbe protiv međunarodnog i organiziranog kriminala.

Postojanje ključnih dokumenata, kao što je Akcijski plan EU-a protiv trgovine divljim životinjama (EU WAP), ne osigurava manju stopu kriminala protiv divljih vrsta. Unatoč ozbiljnom negativnom utjecaju na očuvanje vrsta, sigurnost i javno zdravstvo, ova vrsta kriminala rijetko se otkriva, prijavljuje, procesuira i kažnjava. Cilj projekta je povećati, za 25%, broj istraženih, prijavljenih i procesuiranih kažnjivih djela protiv divljih vrsta, zahvaljujući većoj stručnosti, boljoj međuagencijskoj i prekograničnoj suradnji nadležnih tijela. U okviru projekta će također biti izgrađen i online informativni portal o kaznenim djelima protiv divljih vrsta: stopwildlifecrime.eu

Bolju provedbu projekta LIFE SWiPE omogućit će suradnja s ključnim europskim tijelima i organizacijama, kao što su mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Europska mreža tužitelja za zaštitu okoliša (ENPE), Forum sudaca Europske unije za zaštitu okoliša (EUFJE).
S kime surađujemo?
Aktivnosti će se obavljati u okviru projekta koji financijski podržava europski program LIFE pod nazivom „Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe“ (SWiPE). Projekt provode WWF, Flora & Fauna International, Mreža za praćenje trgovine divljim vrstama TRAFFIC, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Pravosudna akademija Republike Hrvatske, u 11 europskih zemalja: Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Italija, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Srbija, Španjolska i Ukrajina.

Nacionalno sufinanciranje projekta osiguravaju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.