What would you like to search for?

WWF-OVA AKADEMIJA ZA PRIRODU
© WWF Adria_Milica Milović Kinoli

Današnja će mladež sutra biti upravitelji našeg planeta. Budućnost svega živoga ovisi o tome hoće li oni steći znanje, vještine i strast za izgradnju održive budućnosti. Zaštićena su područja škole prirode – nema boljeg mjesta da se razumije povezanost prirode i ljudi.

U čemu je problem?
Zaštićena područja često su dom ugrožene i nezamjenjive bioraznolikosti. Ona čuvaju staništa ključna za opstanak i boljitak brojnih vrsta. Važno je da zaštićena područja postanu i edukacijska središta, da pripreme i potaknu nove generacije na ostvarenje naših globalnih i lokalnih ciljeva zaštite prirode.

Zaštićena područja naše regije bogata su i raznolika u vrstama, staništima i kulturnom naslijeđu. Mogu postati izvanredne učionice na otvorenom za edukaciju o okolišu i iskustveno učenje, koje podupiru strukturirani edukacijski programi i osposobljeni edukatori. Zaštićena područja pravo su mjesto za djecu i mlade da steknu vještine rješavanja problema, kritičkog razmišljanja i timskog rada koje su im u 21. stoljeću potrebne.
Što radimo?
Putem našeg edukacijskog programa, zaštićena područja i škole razvijaju i provode zajedničke projekte zaštite okoliša i populariziraju najvažniju prirodnu i kulturnu baštinu u svojim zajednicama.
Kako to radimo?
WWF-ova Akademija za prirodu osmomjesečni je edukacijski program o zaštiti okoliša, koji razvija ključne kompetencije nastavnika i njihovih učenika za  aktivno građanstvo u zaštiti prirode. Svaka škola koja sudjeluje u programu provodi projekt zaštite okoliša u suradnji s upravom zaštićenog područja na svojem lokalnom području. Sudionici uče o ekološkom otisku, aktivnom građanstvu, iskustvenom učenju te o tome kako promovirati svoje rezultate i zaštićena područja. Istodobno zaposlenici zaštićenih područja dobivaju obuku o tumačenju i razumijevanju  prirode, razvoju i provedbi edukacijskih aktivnosti utemeljenih na načelima iskustvenog učenja.
S kime surađujemo?
Radimo sa zaštićenim područjima, školama (učiteljima i učenicima), okolišnim edukatorima i objektima škola u prirodi.
Koje su velike pobjede?
  • Zaštićena područja prepoznala su važnost visokokvalitetnih edukacijskih programa koje provodi njihovo osposobljeno osoblje, i, što je najvažnije, prepoznala su škole kao važne saveznike u zaštiti prirode.
  • Suradnja sa zaštićenim područjima pruža nastavnicima širok spektar mogućnosti da se uklope u njihove školske programe, posebno projektno i iskustveno učenje, kao i izvannastavne aktivnosti poput ekoklubova. Zaštićena područja su uistinu učionice na otvorenom.