What would you like to search for?

EVROPSKA AMAZONKA
© Goran Šafarek / WWF

Reke Mura, Drava in Donava tečejo skozi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo ter ustvarjajo enega največjih vlažnih habitatov na svetu – Evropsko Amazonko.

KRAJ SOTOČJA TREH REK

Reke Mura, Drava in Donava tečejo skozi pet držav in predstavljajo zeleni pas dolžine 700 kilometrov, ki povezuje skoraj milijon hektarjev edinstvenega območja naravne in kulturne dediščine. Območje je postalo prvo 5-državno biosferno območje Mura-Drava-Donava na svetu (TBR MDD).

Ta edinstvena rečna pokrajina je kljub številnim spremembam, ki jih je povzročila človeška dejavnost, uspela ohraniti neverjetno biotsko raznovrstnost in se ponaša s številnimi redkimi habitati, kot so veliki poplavni gozdovi, rečni otoki, prodnate in peščene obale, zaledja in mrtvice. Ti habitati so dom največji populaciji orlov belorepcev v Evropi in zatočišče številnim drugim ogroženim vrstam kot so mala čigra, črna štorklja, bober, vidra ter nekatere ogrožene vrste rib, kot je jeseter.

Čeprav so reke in poplavna območja ključnega pomena za lokalne skupnosti, pa uveljavljen način upravljanja rek, nasipov, krajšanje vodotokov, pridobivanje gramoza in peska iz strug ter izgradnja novih hidroelektrarn ogrožajo naravne vrednote Evropske Amazonke.

Ste vedeli?

Evropska Amazonka (TBR MDD) je postala prvo varovano območje na svetu, ki ga skupaj upravlja pet držav in ga je kot takšnega priznal UNESCO.

© Andrija Vrdoljak
KAJ POČNEMO

Za uspešno upravljanje tako ogromnega varovanega območja so potrebni dobro čezmejno sodelovanje in skupni ukrepi upravljanja. Delo WWF-ja na Evropski Amazonki je usmerjeno v zagotavljanje dobrega čezmejnega sodelovanja ustreznih inštitucij v vseh petih državah.
 
Čeprav v tako kratkem času ni enostavno spremeniti ustaljene prakse upravljanja z vodami, si prizadevamo izvesti naravne rešitve, ki bodo koristne za habitate in tam živeče vrste, ter prispevati k boljšemu varovanju pred poplavami in povečanju rekreacijske vrednosti območja.
 
V Evropski Amazonki se ne osredotočamo samo na varovanje narave temveč na trajnostni razvoj celotnega območja. Takšen razvoj pa ni možen brez sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, kajti prav njihove potrebe so temelj našega dela.

Vsako leto več kot 250.000 ptic na svoji poti proti jugu izbere Evropsko Amazonko za počivališče in prehranjevališče.

© M. Romulić
KAJ LAHKO STORIŠ?

POSVOJI MALO ČIGRO