What would you like to search for?

Otkrivamo svet sa Livadinkom Poljakov - Priručnik za otkrivanje prirode kroz igru

Priručnik je nastao kao rezultat saradnje sa predškolskim ustanovama i zaštićenim područjima, sa ciljem da se kod dece najmlađeg uzrasta gradi i razvija odnos sa prirodom i svim njenim bićima.

Read the full publication

"Otkrivao svet sa Livadinkom Poljakov" - Priručnik za otkrivanje prirode kroz igru

Share This!

Help us spread the message