What would you like to search for?

Etika u WWF-u

© WWF

Tokom godina WWF je stekao titulu jedne od najpriznatijih organizacija za zaštitu prirode na svetu. Izgradili smo dobru reputaciju širom sveta ostvarujući značajne rezultate u oblasti zaštite životne sredine, povezujući ih sa etičkim normama i integritetom koji su deo naše misije. Kombinacija tih vrednosti nas čini posebnim i uspešnim.

WWF je globalna multikulturalna organizacija koja je u svom radu najviše usredsređena na delovanje na lokalnom nivou. Etičnost i integritet koristimo kao kulturne mostove za spajanje i navigaciju unutar te različitosti. Smatramo da je kultura koja neguje etičnost i integritet moćna, posebno u današnjem sve složenijem svetu obeleženim istorijskim i društvenim promenama. Takav način rada nam omogućava da ostvarimo svoj pun potencijal: zajedno bolje funkcionišemo, gradimo lokalni imidž, i radimo na sticanju poverenja naših donora, pristalica, vlada i partnera.

Upravo zato, bez obzira na to gde ili šta radimo, uvek poštujemo WWF-ove vrednosti usklađenosti poslovanja i etičnosti: odanost, integritet, pouzdanost i pravičnost. Poštujući te vrednosti štitimo svakoga od nas, ali i organizaciju unutar koje radimo. Želimo da naše poslovođe budu primer, podržavajući i negujući kulturu usklađenosti, etičnosti i integriteta,  kako bi osigurali sigurno i pošteno okruženje kako bismo mogli da pomognemo onima koji nam se obrate.

WWF se obavezao na kulturu slobodnog govora, odnosno Speak up kulturu, koja omogućava ljudima da potpuno sigurno izraze svoju zabrinutost zbog neprimerenog ponašanja svakog WWF-ovog zaposlenog, partnera i bilo koga povezanog sa WWF-om, bez straha od posledica. Pritužbe se mogu podneti na sledećoj stranici:

https://report.whistleb.com/en/wwf

Lokalne zajednice ili pojedinci iz neke od tih zajednica koji veruju da WWF-ovo delovanje ima negativne efekte na njih, takođe mogu poslati svoje pritužbe na gore navedenom linku.

WWF-ova kultura etike osiguraće da naša organizacija ostane snažna i za buduće generacije, podržavajući naše napore da zaštitimo prirodu na zavidnom nivou.

Na ovoj stranici možete pronaći detaljnija objašnjenja našeg Etičkog kodeksaKodeksa ponašanja i Politike zaštite od prijevare i korupcije.