What would you like to search for?

Our News

Čisto morsko dno je uslov za održivu budućnost Jadranskog mora

Obale i morska okolina već pate zbog zagađenja plastikom i intenzivnog turizma, ali se ispod površine nalazi još jedna pretnja

Plastika, naftna zagađenja i masovni turizam nisu jedine pretnje očuvanju mora,iako se o njima najviše govori. WWF povodom Svetskog dana okeana (6. juna) ukazuje na ogromnu pretnju morskom životu - zaostale ribolovne alate u moru. Izgubljene ili odbačene ribarske mreže, udice i druga oprema nastavljaju da love, povređuju i ubijaju morske organizme.

Konačno se posledicama nezbrinute plastike počinje davati pažnja koju zaslužuje. U WWF-u, svetskoj organizaciji za zaštitu prirode, fokusirali smo se na deo ovog otpada čiji se uticaj manje vidi i razume. Radi se o zaostalom ili izgubljenom ribolovnom alatu koji je najsmrtonosniji oblik morske plastike jer nastavlja da neselektivno hvata ribe, zapliće morske sisare, ptice, kornjače i morske pse. Tako ih izlaže sporoj i bolnoj smrti iscrpljivanjem i gušenjem,“ kaže Fabijan Peronja iz WWF Adrije.

WWF Adria prepoznaje hitnost i važnost suočavanja s ovim problemom, pa se kroz projekat „Ghost Gear“ (engl. zaostali ribolovni alat) intenzivno bavi njegovim rešavanjem. Mapiranje Jadrana koje smo uradili ukazuje kako ovo nije samo globalni, već i nacionalni izazov jer je morsko dno velikim delom prekriveno izgubljenim alatima što znatno doprinosi degradaciji morskog staništa i gubitku bioraznolikosti.

Mnogi se na pomisao o morskim dubinama prisete straha od morskih pasa, ali prava pretnja i tihi ubica je pomenuti zaostali ribolovni alat. Smrtonosan je za čak 66% morskih sisara i 50% morskih ptica, a 90% riba koje se u njega zapletu i uginu ima i komercijalnu vrednost, što je neposredan gubitak i za ljude. Stručnjaci WWF-a i profesionalni ronioci sprovode redovne ronilačke akcije za uklanjanje ribolovnih alata iz odabranih područja kako bi smanjili njihov uticaj na morske ekosisteme, pri čemu sarađuju s lokalnim ribarima, vlastima i organizacijama.

Podižemo svest o važnosti pravilnog odlaganja ribarske opreme i podstičemo naše ribare da primenjuju održive prakse. Edukacija i osveštavanje ribara, ali i šire javnosti, ključni su za prevenciju nastanka novog ribljeg alata na dnu mora. Želimo da osiguramo da se ribarski alati pravilno koriste, održavaju i zbrinjavaju kako bi se smanjio gubitak opreme.“ dodao je Fabijan Peronja.

Share This!

Help us spread the message