What would you like to search for?

Our News

WWF nudi stručnu podršku za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija u praćenju procesa u prostornom planiranju

Pošaljite nam opis problema ili se prijavite za obuke do 31.01.2022. godine.

Prostorni planovi su važni razvojni dokumenti koji, pored definisanja korišćenja prostora, dugoročno određuju i njegovu zaštitu, odnosno zaštitu prirodnih resursa i zaštićenih područja. 

Procesi izrade i usvajanja prostornih planova su kompleksni i za građane često nerazumljivi. Odluke se najčešće donose daleko od očiju javnosti, ili uz slabo i nedovoljno uključivanje građana i organizacija civilnog društva. 

Zbog toga su ovi procesi izloženi korupciji i propagiranju pojedinih interesa koji štete interesu građana, ugrožavaju životnu sredinu, prirodno i kulturno nasleđe.


U poslednje vreme se organizacije civilnog društva i različite lokalne inicijative sve više interesuju za pitanja zaštite prirode, ali često imaju ograničena znanja i resurse da bi se na efektivan način uključile u procese planiranja i donošenje odluka o korišćenju prostora o njegovom.  

Da li se na vašem području donose prostorni planovi ili planiraju projekti koji mogu  značajno da ugroze prirodne vrednosti ili zaštićena područja? 

Da li ste zainteresovani da se na pravi način uključite u te procese, ali vam nedostaju znanja i kapaciteti? Početkom sledeće godine, WWF će organizovati obuke za organizacije civilnog društva koje žele da se uključe u procese planiranja prostora u Republici Srbiji. 
 

Javite nam se!

 

Pošaljite nam opis problema ili se prijavite za obuke na adresu vjaksic@wwfadria.org do 31.01.2022. godine. WWF i Američka agencija za međunarodni razvoja (USAID) pokrenuli su u Srbiji projekat usmeren ka omogućavanju učešća javnosti u ranim fazama izrade politika za zaštitu prirode. Kroz ovaj projekat pomoći ćemo lokalnim organizacijama i inicijativama da unaprede svoja znanja o procesima prostornog planiranja i da se na odgovarajući način uključe u njih. Više o projektu pročitajte OVDE

    
 

Share This!

Help us spread the message