cookie not set

What would you like to search for?

Klimatske promene - rizici i izazovi
© WWF
Masovni, otvoreni, internet kurs: Klimatske promene, rizici i izazovi

Klimatske promene nas podsećaju kako i pored brzog tehnološkog razvoja i dalje u potpunosti zavisimo od prirode, odnosno prirodnih resursa i prirodnih ciklusa. Posledice se osećaju širom naše planete, ugroženi su ekosistemi, dobrobit i sigurnost ljudi. WWF, kao globalna organizacija koja se bavi zaštitom prirode, klimatske promene vidi kao jedan od najvećih izazova za našu planetu i veliki deo svojih aktivnosti usmerava na ublažavanje klimatskih promena i prilagođavanje na posledice istih. Rešenje za ovaj izazov leži isključivo u međusobnoj saradnji lokalnih, nacionalnih i međunarodnih inicijativa. Ne postoji intuitivan pristup problemu rešavanja pitanja klimatskih promena. Klimatskoj krizi može se najbolje pristupiti pomoću naučnih saznanja, koji nam omogućuju da rukovodimo procesom transformacije kada su u pitanju aktivnosti koje treba preduzeti.

MOOC kao opcija

Masovni, otvoreni, onlajn kursevi (MOOC - Massive Open Online Course) su poseban oblik internet kurseva koji teoretski mogu da imaju neograničen broj polaznika. MOOC-ovi kombinuju tradicionalne oblike prenošenja znanja poput video zapisa, materijala za čitanje i rešavanja problema ili vežbi sa forumima na kojima nastavnici i polaznici mogu međusobno da komuniciraju. Učešće je besplatno, a internet veza je sve što je potrebno za pristup kursu. Internet kurs „Klimatske promene, rizici i izazovi“ prvenstveno je namenjen studentima, ali i svim zainteresovanim koji žele da saznaju više o klimatskim promenama. Pripremljen je u formatu koji je razumljiv, sveobuhvatan i pruža širi koncept koji je potreban za razumevanje klimatskih promena i sagledavanje njihove složenosti. Stoga je ovaj MOOC interdisciplinaran i uključuje naučna saznanja, modele i scenarije, ali i društvena pitanja, poput uticaja klimatskih promena na različite sektore, donošenje strategija i mera za prilagođavanje. Ovakav pristup ovoj temi omogućava učesnicima da dublje razumeju složeno pitanje klimatskih promena, i na taj način aktivno doprinesu uspostavljanju klimatski neutralnog društva.

Pogledajte kratak video (trejler) o internet kursu 'Klimatske promene, rizici i izazovi'

KAKO PRISTUPITI KURSU?

Prvi korak je da napravite svoj nalog na Iversity platformi. Da biste odslušali sva predavanja potrebno je oko 5 sati. Dostupna je i dodatna literatura koja će vam pomoći da, ukoliko ste zainteresovani, naučite i saznate mnogo više o klimatskim promenama. Sami određujete svoj tempo rada i učenja, a nakon svakog odgledanog poglavlja vas čeka test koji vam pomaže da proverite stečeno znanje. Ukoliko nemate previše vremena, a želite da saznate najvažnije o klimatskim promenama, možete poslušati i kraću verziju kursa, „Espresso MOOC“, koja se nalazi na istoj platformi i traje oko 60 minuta.

Ko su predavači

Kroz kurs vas vode svetski poznati naučnici u oblasti klimatskih promena kao što su: prof. dr Mojib Latif, GEOMAR Helmholtz Centar za istraživanje okeana u Kilu, prof. dr Jochem Marotzke, Institut za meteorologiju Maks Plank, Hamburg, prof. dr Michael Schulz, MARUM - Centar za Nauke o morskoj životnoj sredini, Bremen, prof. dr Hermann Lotze-Campen, Institut za istraživanje uticaja klime u Potsdamu, prof. dr Anita Engels, glasnogovornica Klastera izuzetnosti CliSAP, Univerzitet u Hamburgu i prof. dr Gernot Klepper, Institut za svetsku ekonomiju u Kilu. Helena Humphrey (voditelјka i novinarka, Deutsche Welle) je u ulozi moderatorke. Kurs se sastoji od 6 poglavlja i dodatnih materijala. Svako poglavlje sadrži različit broj lekcija i test koji pomaže da polaznici provere naučeno. Ukupno trajanje kursa je oko pet sati bez čitanja dodatne literature.

KAKO JE NASTAO MOOC

Nemački konzorcijum za klimu (Deutsche Klima-Konsortium e.V.) je naučna asocijacija koja obuhvata 24 prestižne nemačke istraživačke organizacije za istraživanje klime i klimatskih uticaja. Zajedno sa Svetskom organizacijom za prirodu (WWF) u Nemačkoj, a pod pokroviteljstvom fondacije Robert Bosch Stiftung razvijen je MOOC o klimatskim promenama i njihovim posledicama na nemačkom jeziku. Ovaj kurs je aktivan od novembra 2015. i pokazao se veoma uspešan. Kurs je besplatan i dostupan svim zainteresovanima, a pohađalo ga je do sada oko 9000 polaznika/ca. Kancelarija spoljnih poslova Nemačke finansirala je prevod i adaptaciju kursa na engleski jezik. Struktura ovog kursa je urađena prema nemačkom MOOC-u, ali su relevantni delovi prilagođeni međunarodnoj publici, a informacije ažurirane posle događaja u Parizu. U okviru projekta „Da nam klima štima“, koji podržava Vlada Švedske, preveden je i adaptiran na srpski jezik. Dodatni materijali i ostali prateći sadržaji su takođe prilagođeni korisnicima u Srbiji. Naglašavamo da su struktura, informacije i podaci isti kao i u kursu na engleskom jeziku. Posebnu zahvalnost za stručnu pomoć pri adaptaciji kursa na srpski jezik dugujemo profesoru Vladimiru Đurđeviću na Fizičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Nadamo se da ćete uživati u kursu i da će vas on inspirisati da temu klimatskih promena istražujete dalje, da primenite stečeno znanje u oblasti u kojoj radite i da pokrenete akciju u vašoj zajednici!

Internet kurs „Klimatske promene – rizici i izazovi“ je adaptiran i preveden na srpski jezik uz podršku Vlade Švedske u okviru projekta „Da nam klima štima“ koji sprovodi WWF u Srbiji.

Projekat 'Da nam klima štima'

Share This!

Help us spread the message