cookie not set

What would you like to search for?

ODRŽIVI PROIZVODI IZ RIBARSTVA
© © Milos Bicanski / WWF-UK

Morski plodovi su jedan od najprodavanijih prehrambenih proizvoda na svetu. Želimo da stvorimo uslove za odgovoran i održiv ribolov u Jadranskom moru kao budući osnov za zdravlje i dobrobit ljudi i prirode.

DAJMO RIBI ŠANSU

Ribolov je važan deo jadranske tradicije već više od hiljadu godina. Kao posledica neodgovornog i neodrživog načina života, svedoci smo ozbiljnog pogoršanja stanja i produktivnosti okeana.

U Sredozemlju je prekomerno izlovljeno preko 80% ribljeg fonda, a ako uključimo i sve vode EU, taj procenat raste i do 93%. Rizik je da se naše more iz bogatog izvora života pretvori u jalov komad vode.

Neracionalna eksploatacija, uzrokovana povećanim kapacitetom flote, ilegalnim i neregulisanim ribolovom i ulovom neželjenih vrsta - u kombinaciji s klimatskim promenama i zagađenjem - dovodi do uništavanja ribljeg fonda. To ima katastrofalne posledice za ljude i okolinu, kao i ozbiljne posledice za stanovništvo priobalnog područja.
 

Da li znaš?

Sardele i inćuni najvažnije su vrste u jadranskom lancu ishrane, ali je njihov opstanak pod ozbijnom pretnjom zbog prekomernog izlova.

© Antonio Busiello / WWF-US
ŠTA RADIMO

Radimo na stvaranju pozitivnih promena u svim karikama lanca snabdevanja morskom hranom, od vlada, ribara i dobavljača morske hrane do potrošača i organizacija civilnog društva.

Želimo da okupimo sve zainteresovane strane koje će sarađivati na zajedničkoj viziji zdravog Jadrana tako da fond identifikovanih ključnih vrsta vratimo na zdrav nivo za društvo, životnu sredinu i ekonomiju.

Potrošači su veoma važni u našem radu. Radimo na podizanju svesti u jadranskom regionu o važnosti održive potrošnje morske hrane, moći i sposobnosti potrošača da utiču na proizvođače morskih plodova da pređu na održive izvore.
 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Donošenjem odgovornijih i održivijih izbora možeš uticati na budućnost mora i ljudi koji od njega zavise. Pogledaj naš vodič za morsku hranu, napravi pravi izbor i pomozi nam da očuvamo naša mora i okeane.
 

KOJU RIBU KUPITI

Kuvarica Ana Grgić, naša ambasadorka za morsku hranu, na izvoru škampa koje će koristiti za svoja veličanstvena jela.

© Petra Pocanic