cookie not set

What would you like to search for?

Priobalne zajednice
© Naomi Cresswell

Održivo upravljanje morem presudno je za živi svet u njemu i za ljude koji zavise od njegovih mnogobrojnih koristi. Upravljanje prirodnim resursima je proces koji povezuje ljude i okolinu. Primorske zajednice vidimo kao aktivne aktere u pozitivnoj promeni koju želimo da pokrenemo.

O ČEMU SE RADI?

Ribolov u našem kraju ima dugu tradiciju, a njegovi počeci datiraju još iz neolita. Milenijumska tradicija bi mogla u potpunosti nestati zbog prekomernog razvoja koji se dogodio u proteklim decenijama.

Jadranski region izuzetno zavisi od turizma. To je istovremeno i velika prilika za mnoge priobalne zajednice da diverzifikuju izvore svojih prihoda, ali i velika pretnja po životnu sredinu. Smanjivanje negativnih efekata turizma izazovna je, ali neophodna promena koja bi trebala postati naš zajednički prioritet.

Do nedavno su o upravljanju prirodnim resursima u velikoj meri odlučivale vlade i kreatori politika. Lokalne zajednice su bile izostavljene u odlučivanju, a njihove potrebe zanemarene. WWF i partnerske organizacije rade na osnaživanju obalskih zajednica.

Sve do nedavno o upravljanju prirodnim resursima  odlučivale su uglavnom vlade i donositelji političkih odluka. Lokalne zajednice izostavljane su pri odlučivanju, a lokalne potrebe bile su zanemarivane. WWF i partnerske organizacije rade na osnaživanju priobalnih zajednica.

Da li znaš?

Mali privredni ribolov može biti deo rešenja za prekomerni ribolov i degradaciju životne sredine uzrokovane većim industrijskim ribolovnim aktivnostima.

© Darko Mihalić
ŠTA RADIMO

Smatramo da lokalne zajednice trebaju biti aktivno uključene u zaštitu prirode. Radimo na njihovom osnaživanju, poboljšanju njihovih prihoda i razvoju poslovnih modela koji će umanjiti pritisak na obalske ekosisteme i dugoročno pružiti održiva rešenja.

Saradnja sa obalskim zajednicama kao aktivnim nosiocima promena presudna je za budućnost Jadranskog mora. Osnaženi lokalni ljudi koji brinu o svom okruženju moći će da preuzmu vodeće uloge u zaštiti našeg mora.

Saradnja na očuvanju prirode zahteva holistički pristup. Radimo sa nizom zainteresovanih strana, od vlada i univerziteta do organizacija civilnog društv, na razvoju modela zajedničkog upravljanja. Sistemske promene ne mogu se postići bez podeljene odgovornosti i uzajamnog poverenja.
 
 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Tokom putovanja potraži turističke ture sa manje uticaja na životnu sredinu i ograniči svoj uticaj na životnu sredinu.

Širi glas o onome što radimo i podrži nas u radu sa primorskim lokalnim zajednicama!
 

PRIDRUŽI SE

Samo Hrvatsku svake godine poseti gotovo 20 miliona turista. Pre svega, turizam treba zaštititi za one od kojih zavisi - prirodu i lokalne zajednice. Usmeravanje turizma prema održivosti treba da bude naš zajednički prioritet.

© WWF Adria