cookie not set

What would you like to search for?

Reke slobodnog toka
© Michel Gunther, WWF

Reke su snaga naše planete. One nam omogućavaju kretanje i napredak, i oplemenjuju naše živote i izvan bioloških potreba. Ako očuvamo reke, osiguraćemo svoju budućnost, a Zemlja će moći da obnovi ono što je izgubljeno.

PULS NAŠE PLANETE

Reke slobodnog toka i vlažna staništa su izvor života. Doprinose kvalitetu života i presudne su za prilagođavanje planete klimatskim promenama. Uprkos njihovoj velikoj vrednosti, već ih vekovima iskorišćavamo i pretvaramo u pripitomljene, dosadne i mrtve kanale. Danas je više od 60% reka u Evuropi u veoma lošem stanju. To je dovelo do velikog gubitka bioraznovrsnosti kao i brojnih drugih dobrobiti koje nam reke pružaju. Međutim, neke od poslednjih reka slobodnog toka nalaze se u našem regionu, i mi smo se potpuno posvetili njihovoj zaštiti.
   
Reke i vlažna staništa u našem regionu ugroženi su usled neodrživog razvoja hidroenergije, posebno izgradnje malih hidroelektrana (iako termin “male” ne znači da je njihov uticaj na prirodu mali). Naše reke zarobljavamo u cevi, a njihova korita ostaju suva i beživotna, te ugrožavaju živote i osnovna ljudska prava lokalnih zajednica duž regiona. Vreme je da shvatimo kako hidroenergija nije zeleni – a ni čist – izvor energije!

Da li ste znali?

Svega oko 30% najvećih svetskih reka još uvek slobodno teče.

© Saimir Kalbaj
IPAK NISU TAKO ZELENE – KRIZA SA HIDROELEKTRANAMA

U našem regionu trenutno se planira izgradnja, ili se već gradi, više od 2.500 malih hidroelektrana. Ukoliko do toga dođe, teško je zamisliti pojedinačne i kumulativne posledice takve situacije. Ljudi će izgubiti pristup rekama – bogatstvu nebrojenih generacija – i svemu što im one pružaju. Šteta nanesena prirodi bit će prevelika – smanjiće se otpornost celog sistema, a mi ćemo biti izloženi nepredvidljivim posledicama.
 
Porast broja projekata za izgradnju malih hidroelektrana u zemljama našeg regona direktna je posledica sistema podsticaja koji su povećali zaradu investitore u male hidroelektrane. Ako uzmemo u obzir sumnjive privatne interese i očito zanemarivanje potreba i želja lokalnog stanovništva, možemo samo zaključiti da je sve spremno za uništavanje pooslednjih evropskih reka koje slobodno teku. Naša odgovornost je da to zaustavimo.

Više od 30.000 brana i nepoznati broj drugih prepreka remeti tok reka u Evropi.

© Michel Gunther, WWF
ŠTA RADIMO

Sa lokalnim zajednicama, donosiocima odluka i naučnicima radimo na sprečavanju razvoja neodržive hidroenergije, pronalazimo načine ublažavanja uticaja postojećih brana, jačamo lokalne inicijative da zaštite potoke i reke, te podstičemo političare da primene prirodna rešenja za efikasno upravljanje vodama i zaštitu od poplava.
 
Sprovodimo i projekte za obnovu reka u regionu, uklanjamo prepreke, vraćamo autohtone biljne i životinjske vrste kako bismo povećali otpornost naših slatkovodnih ekosistema i osigurali dugotrajnu korist za prirodu i ljude.

 

ŠTA TI MOŽEŠ UČINITI?

Sledećih nekoliko godina je presudno ako želimo da spasimo našu planetu. Rešenja imamo, ali ne možemo sve sami – treba nam tvoja pomoć. Podrži nas, daj glas našim kampanjama, deli vesti o našim uspesima.

 

DONIRAJ